ទូរស័ព្ទ៖ +86-838-2274206
ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ក្រុមទីមួយនៃអ្នកចូលនិវត្តន៍របស់ Sichuan Tongsheng

    នៅខែមករា ឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុន Sichuan Tongsheng Biopharmaceutical Co., Ltd. បានឃើញអ្នកចូលនិវត្តន៍ក្រុមដំបូង។ពួកគេ​គឺ​: Jiang Xiucai, Wang Zhongpei, Huang Yan ។ពួក​គេ​មិន​មាន​ហាឡូ​ច្រើន​ពេក​ទេ ហើយ​ក៏​មិន​មាន​អំពើ​ដែល​បំផ្លាញ​ផែនដី​ដែរ។ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ​ការងារ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់​នៅ​ជាប់​នឹង​ការ​លះបង់​ដោយ​មិន​គិត​ពី​ខ្លួន​ឯង…។
    អាន​បន្ថែម